Thumbnail Three Col Posts

Най-препоръчваните счетоводни кантори в гр. София

Най-препоръчваните счетоводни кантори в гр. София – част 1 https://accountingacademy.bg/index.php?q=read_news&id=456&article=Nai_preporychvanite_schetovodni_kantori_v_sofiq 04.07.2022 Admin 17 Избора на счетоводна кантора за Вашият бизнес може да бъде много сложна

Read More

Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите

Актуалността на темата за категоризирането на предприятията за счетоводни цели се поражда от непрекъснато променящите се възможности и потребности на ползвателите на финансови отчети в

Read More

Счетоводният инженеринг: бъдещето на счетоводната професия в светлината на дигитализацията

Счетоводният инженеринг се определя като съвременен подход към организацията на счетоводството на предприятието и същевременно като концепция за развитие на счетоводната професия в условията на

Read More

Концепцията за тристранно счетоводно записване в условията на блокчейн технологиите

В статията се разглежда иновативната концепция за тристранното счетоводно записване в условията на дигитална среда. Направен е ретроспективно изследване на възгледите за тристранното счетоводно записване,

Read More

Практически коментар на МСС 21 – Ефекти от промените в обменните курсове

С настоящата статия се цели да се разкрият същността, обхвата и отчитането на сделки в чуждестранна валута съгласно изискванията на Международен Счетоводен Стандарт 21 – Ефекти

Read More

Препоръчано: Учебник „Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието“

Препоръчваме на вниманието на студентите обучаващи се по дисциплините „Финансово счетоводство“, „Счетоводство на предприятието“, „Финансово-стопански анализ“, на практикуващите счетоводители и на всички, които се интересуват

Read More

Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута биткойн

Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута БИТКОЙН Статията е посветена на икономическата характеристика на виртуалната валута биткойн, нейното счетоводното отчитане и представяне във финансовите

Read More

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия Подготовката за годишното счетоводно приключване изисква текущо по време на отчетната година счетоводителите да съблюдават следните по-важни особености на счетоводната

Read More

Счетоводни и данъчни аспекти на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

Счетоводни и данъчни аспекти на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия В разработката се разглеждат счетоводните и данъчните аспекти на възникващите в

Read More