Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите

Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите

Актуалността на темата за категоризирането на предприятията за счетоводни цели се поражда от непрекъснато променящите се възможности и потребности на ползвателите на финансови отчети в национален, регионален и глобален мащаб. Счетоводното категоризиране на предприятията се разглежда като отправна точка към изграждането и функционирането на счетоводните системи на предприятията, които да съответстват на размерите, целите и потребностите на вътрешните и външните потребители на информация от финансовите отчети. Следователно процесът на категоризиране на предприятията следва да бъде едно от значимите условия, чрез които се удовлетворява обратната информационна връзка от потребителите на отчетите към счетоводните системи на предприятията. Целият текст на студията може да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *