Препоръчано: Учебник „Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието“

Препоръчано: Учебник „Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието“

Препоръчваме на вниманието на студентите обучаващи се по дисциплините „Финансово счетоводство“, „Счетоводство на предприятието“, „Финансово-стопански анализ“, на практикуващите счетоводители и на всички, които се интересуват от актуалните теми на счетоводството и финансовия анализ новия учебник „Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието“ с авторски колектив  доц. д-р Валентина Станева, доц. д-р Диана Петрова, доц. д-р Теодора Рупска, доц. д-р Росица Иванова, гл. ас. д-р Борислав Боянов.

Учебникът включва теоретичен материал с практически казуси и особени случаи по отделни теми, решени и нерешени задачи в областта на счетоводството и анализа на финансовите отчети на предприятието. Учебният материал е съобразен с изискванията на действащата нормативна уредба в страната към датата на отпечатване на учебника, в това число на Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансово отчитане, Националните счетоводни стандарти и други.

Учебникът представлява уникално съчетание между традиционни отчетни области като нетекущите и текущите активи, разчетите, приходите, разходите и капитала на предприятието и актуални теми свързани с отчитането на виртуалните валути /криптовалути/; вноса, износа и реекспорта; биологичните активи; изготвянето, представянето и анализът на финансовите отчети на предприятието.

Цената на учебника е 24 лв. и може да бъде поръчан на e-mail: BENEFIN.LTD@GMAIL.COM

One thought on “Препоръчано: Учебник „Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието“

  1. За допълване знания по счетоводство и решаване на практически казуси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *