Ценова листа

ЦЕНОВА ЛИСТА

КОМПЛЕКСНО СЧЕТОВОДНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

І. Основен пакет от услуги за юридически лица и ЕТ

Включва текущо счетоводно отчитане, ТРЗ, складово стопанство, годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет

Основна дейност/ брой счетоводни  операции Фирми нерегистрирани по ЗДДС Фирми регистрирани по ЗДДС Персонал   до 5 бр. Персонал         от 6 до 10 бр. Персонал           от 11 до 20 бр. Персонал               от 21 до 40 бр. Персонал        над 40 бр.
УСЛУГИ
до 20 бр. 70 лв. 150 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
21-40 бр. 100 лв. 200 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
41-100 бр. 150 лв. 250 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
101-220 бр. 200 лв. 350 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
над 220 бр. договаряне договаряне  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
ТЪРГОВИЯ
до 20 бр. 90 лв.  170 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
21-40 бр. 120 лв. 220 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
41-100 бр. 180 лв.  270 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
101-220 бр. 230 лв.  370 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
над 220 бр. договаряне договаряне  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
ПРОИЗВОДСТВО
до 20 бр. 110 лв. 200 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
21-40 бр. 140 лв. 250 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
41-100 бр. 210 лв. 300 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
101-220 бр. 260 лв. 400 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
над 220 бр. договаряне договаряне  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
СТРОИТЕЛСТВО
до 40 бр.  160 лв.  300 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
41-100 бр.  230 лв.   400 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
101-220 бр.  300 лв.   450 лв.  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне
над 220 бр. договаряне договаряне  + 50 лв.   + 100 лв.   + 150 лв.   + 200 лв. договаряне

ІІ. Допълнителен пакет от услуги за Юридически лица и ЕТ

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

Електронно банкиране от името на клиента

50 лв.

Издаване на фактури от името на клиента

до 30 бр./мес. – 50 лв.

от 31 до 80 бр./мес. – 100 лв.

над 80 бр./мес. – по договаряне

Подготовка на документи за отпускане на кредити, издаване на лицензи и др.

50 лв.

Подаване на искания за възстановяване на ДДС от ЕС

2 % от възстановената сума, но не по-малко от 50 лв.

Изготвяне на междинни финансови отчети

50 лв.

Подаване на нулеви ДДС декларации

30 лв.

Изготвяне на данъчни декларации на физически лица по ЗДДФЛ и ЗМДТ

30 лв./бр.

Консултации по счетоводни, данъчни, трудови и осигурителни въпроси

30 лв./час