Ценова листа

КОМПЛЕКСНО СЧЕТОВОДНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

І. Основен пакет от услуги за юридически лица и ЕТ

Включва текущо счетоводно отчитане, ТРЗ, складово стопанство, годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет

Основна дейност/

брой счетоводни
 операции

Фирми нерегистрирани

по ЗДДС

Фирми

регистрирани

   по ЗДДС

Персонал

до 5 бр.

Персонал

от 6 до 10 бр.

Персонал

от 11 до 20 бр.

Персонал

от 21 до 40 бр.

Персонал

над 40 бр.

УСЛУГИ

до 20 бр.

80 лв.

200 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

21-40 бр.

100 лв.

250 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

41-100 бр.

150 лв.

350 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

101-220 бр.

200 лв.

450 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

над 220 бр.

договаряне

договаряне

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

ТЪРГОВИЯ

до 20 бр.

100 лв.

 250 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

21-40 бр.

120 лв.

300 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

41-100 бр.

180 лв.

 400 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

101-220 бр.

230 лв.

 500 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

над 220 бр.

договаряне

договаряне

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

ПРОИЗВОДСТВО

до 20 бр.

120 лв.

250 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

21-40 бр.

140 лв.

300 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

41-100 бр.

210 лв.

400 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

101-220 бр.

260 лв.

500 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

над 220 бр.

договаряне

договаряне

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

СТРОИТЕЛСТВО

до 40 бр.

 160 лв.

 350 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

41 – 100 бр.

 230 лв.

  450 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

101 – 220 бр.

 300 лв.

  600 лв.

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

над 220 бр.

договаряне

договаряне

 + 50 лв.

  + 100 лв.

  + 150 лв.

  + 200 лв.

договаряне

ІІ. Допълнителен пакет от услуги за Юридически лица и ЕТ

Вид услуга

Цена

Електронно банкиране от името на клиента

50 лв.

Издаване на фактури от името на клиента

           до 30 бр./мес. –  50 лв.

от 31 до 80 бр./мес. – 100 лв.

         над 80 бр./мес. – по договаряне

Подготовка на документи за отпускане на кредити, издаване на лицензи и др.

100 лв.

Подаване на искания за възстановяване на ДДС от ЕС

2 % от възстановената сума,

но не по-малко от 50 лв.

Изготвяне на междинни финансови отчети

50 лв.

Подаване на нулеви ДДС декларации

50 лв.

Изготвяне на данъчни декларации на физически лица по ЗДДФЛ и ЗМДТ

50 лв./бр.

Консултации по счетоводни, данъчни, трудови и осигурителни въпроси

70 лв./час