Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите

Актуалността на темата за категоризирането на предприятията за счетоводни цели се поражда от непрекъснато променящите се възможности и потребности на ползвателите на финансови отчети в

Read More

Счетоводният инженеринг: бъдещето на счетоводната професия в светлината на дигитализацията

Счетоводният инженеринг се определя като съвременен подход към организацията на счетоводството на предприятието и същевременно като концепция за развитие на счетоводната професия в условията на

Read More

Концепцията за тристранно счетоводно записване в условията на блокчейн технологиите

В статията се разглежда иновативната концепция за тристранното счетоводно записване в условията на дигитална среда. Направен е ретроспективно изследване на възгледите за тристранното счетоводно записване,

Read More

Практически коментар на МСС 21 – Ефекти от промените в обменните курсове

С настоящата статия се цели да се разкрият същността, обхвата и отчитането на сделки в чуждестранна валута съгласно изискванията на Международен Счетоводен Стандарт 21 – Ефекти

Read More

Препоръчано: Учебник “Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието”

Препоръчваме на вниманието на студентите обучаващи се по дисциплините “Финансово счетоводство”, “Счетоводство на предприятието”, “Финансово-стопански анализ”, на практикуващите счетоводители и на всички, които се интересуват

Read More

Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута биткойн

Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута БИТКОЙН Статията е посветена на икономическата характеристика на виртуалната валута биткойн, нейното счетоводното отчитане и представяне във финансовите

Read More

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия Подготовката за годишното счетоводно приключване изисква текущо по време на отчетната година счетоводителите да съблюдават следните по-важни особености на счетоводната

Read More

Счетоводни и данъчни аспекти на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

Счетоводни и данъчни аспекти на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия В разработката се разглеждат счетоводните и данъчните аспекти на възникващите в

Read More