Счетоводно и данъчно третиране на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

Счетоводно и данъчно третиране на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

В разработката се разглеждат счетоводните и данъчните аспекти на възникващите в българските транспортни предприятия разчети за ДДС, начислен и платен по повод на извършени разходи за винетки, пътни такси и закупени стоково-материални запаси в страни-членки на ЕС. Пълният текст на статията може да намерите тук