Препоръчано: Учебник „Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието“

Препоръчваме на вниманието на студентите обучаващи се по дисциплините „Финансово счетоводство“, „Счетоводство на предприятието“, „Финансово-стопански анализ“, на практикуващите счетоводители и на всички, които се интересуват

Read More